image

Vandskader efter skybrud

Vandskade i bygningen efter skybrud er normalt omfattet af ejendommens bygningsforsikring og beboeres indboforsikringer, men der kan være enkelte undtagelser i en police.

Skybrud
Forsikringsmæssigt er der tale om "voldsomt skybrud", når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normal konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen. Eller udtrykt i millimeter: 40-50 mm regn i løbet af 24 timer eller 1 mm regn pr. minut vil være "voldsomt skybrud". Nogle selskaber har en udvidet dækning for vandskade, hvor der ikke kræves "voldsomt Skybrud". På Forsikringsvejret.dk kan du se, om der er kommet så meget nedbør, der hvor du bor, at der er tale om "voldsomt skybrud".

Forsikringsdækning
Ejendommens forsikring dækker vandskader og følgeskader efter skybrud på selve ejendommen, belægninger i gårde, haveanlæg mv. er ikke dækket. Opstigende kloakvand og oversvømmelse af bygningen i jordniveau er dækket. Vand som trænger ind gennem sprækker og utætheder er ikke dækket. Privat indbo dækkes af den enkelte beboers indboforsikring, er der tale om en erhvervslejer er der normalt krav til, at indbo i kældre skal være placeret mindst 10 cm over kælderniveau for at få dækning.

Hvad skal man gøre
Det er en ret og en pligt at begrænse skaden mest muligt. Vandet skal derfor samles op og nødvendig udtørring igangsættes. Hvis man ikke selv kan udføre opgaverne skal der tilkaldes et skadeserviceselskab eller anden faglig kompetent hjælp som fx fugtteknikfirmaer. Når den indledende skadesbegrænsning er igangsat, skal skaden anmeldes til forsikringsselskabet gennem Willis eller evt. via ejendommens administrator. Er der behov for midlertidig genhusning, særlige tiltag, større reparation eller anden hjælp, skal dette aftales med forsikringsselskabet inden igangsætning, i modsat fald kan man selv komme til at stå med udgiften. rekvirer evt. taksator, men i skybrudssituationer, kan dette tage ret lang tid, idet mange er ramt samtidig.

Dokumentation
Tag billeder af skaderne og undgå at smide de beskadigede ting ud inden du evt. har haft taksator på besøg. Det er den skadelidte, der skal kunne dokumentere sit tab. Er der ikke mulighed for at genne de beskadigede ting eller bygningsdele, så vær ekstra omhyggelig med dokumentation og sørg for at få navn og kontaktoplysninger på evt. hjælpere af hensyn til evt. vidneudsagn.

Informationen er udgivet af Willis
image

Etiske normer

Vi garanterer en professionel administration og en etik som overholder forskrifterne som er udgivet af Ejendomsforeningen Danmark

image

Bliv ringet op

Vi kan altid træffes på tlf. 48 26 50 44, men samtalen bliver ofte bedre, hvis vi er forberedt. Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

image

Book et møde

Vi står altid til rådighed for et uforpligtende møde om, hvordan vi kan aflaste jer og forbedre driften på netop jeres ejendom.