image

Skattefri godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælp i foreninger

I den netop afsluttede regnskabssæson har vi set flere eksempler på afregninger til bestyrelses-medlemmer og andre medhjælpere i foreningerne, som ikke opfylder kravene i henhold til skatte- og momslovene. Vi har også fra flere revisorer modtaget henvendelser vedrørende det samme og enkelt foreninger har fået bemærkninger i revisionsprotokoller og sågar i revisionspåtegningen.

Ifølge Ligningslovens § 7M kan foreninger, herunder andelsboligforeninger og ejerforeninger, udbetale skattefri godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige ulønnede medarbejdere til dækning af specifikke udlæg. Der kan p.t. udbetales godtgørelse for telefon- og internetudgifter med indtil 2.000 kr. pr. år og godtgørelse af administrative omkostninger, så som kontorartikler, porto og mødeservering med indtil 1.200 kr. Hvis der i en foreningen udbetales godtgørelse efter disse regler kan foreningen ikke samtidig have tilsvarende direkte omkostninger, så enten eller. Såfremt foreningen har fastsat et honorar til bestyrelsesmedlemmer, som overstiger ovennævnte beløbsstørrelse er det fulde honorar at betragte som A-indkomst. Alle andre godtgørelser / udbetalinger er skattepligtige for modtageren og skal behandles som A-indkomst. Foreningen skal derfor oprettes som arbejdsgiver hos Skat og der skal foretages månedlig lønindberetning. Grøndal Partners møder af og til foreninger, hvor der er udbetalt godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer, menige medlemmer eller andre, der hjælper foreningen. Det kan være snerydning, græsslåning eller lignende. Sådanne godtgørelser er indberetningspligtige og manglende indberetning, herunder manglende indeholdelse af A-skat, er en overtrædelse af skattelovgivningen. Foreningen hæfter for den manglende indeholdte A-skat og der kan komme bødekrav. Grøndal Partners kan ikke medvirke til overtrædelse af skattelovgivningen og ligeledes vil foreningens revisor skulle omtale overtrædelsen i sin påtegning og i revisionsprotokollen. Fremsendte fakturaer skal opfylde SKATs krav til fakturaer, herunder indeholde cvr.nr. for le-verandøren og specifikation af moms. Hvis leverandøren ikke er momspligtig på grund af en lille årlig omsætning, er vi forpligtet til at indberette udbetalingen til Skat som B-indkomst hvorfor sådanne fakturaer skal indeholde cpr.nr. Grøndal Partners vil fremover være ekstra opmærksomme på at fremsendte fakturaer, afregninger og lign. overholder gældende regler og vil i den forbindelse kontakte bestyrelserne i foreninger, hvor forholdene ikke er i orden. For yderligere information henviser vi til SKAT's hjemmeside

image

Etiske normer

Vi garanterer en professionel administration og en etik som overholder forskrifterne som er udgivet af Ejendomsforeningen Danmark

image

Bliv ringet op

Vi kan altid træffes på tlf. 48 26 50 44, men samtalen bliver ofte bedre, hvis vi er forberedt. Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

image

Book et møde

Vi står altid til rådighed for et uforpligtende møde om, hvordan vi kan aflaste jer og forbedre driften på netop jeres ejendom.